top of page

Kế hoạch sắp tới của Labor Solutions trong năm 2022

Đã cập nhật: 13 thg 1, 2022


Trong năm 2021, các công cụ của Labor Solutions đã trở thành công cụ thiết yếu hỗ trợ phục hồi sau đại dịch COVID-19. Chúng tôi đã hỗ trợ các tổ chức hàng đầu, như Better Work, nâng cao quyền và phúc lợi của người lao động. Chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ đối tác với các tổ chức quốc tế như Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), Winrock International và USAID CTIP để hỗ trợ mang lại thay đổi bền vững và có giá trị trong ngành.


Hiện nay, Labor Solutions phục vụ hơn 1.500.000 người lao động tại 25 quốc gia và 24 ngôn ngữ.

fireworks

Năm 2022, Labor Solutions sẽ tiếp tục tập trung xây dựng nơi làm việc và chuỗi cung ứng linh hoạt, đồng thời giáo dục , kết nốigắn kết người lao động, bên mua, nhà cung cấp và thương hiệu.

Chúng tôi cũng sẽ tập trung cung cấp các chương trình phù hợp với từng nhu cầu cụ thể với bốn lĩnh vực trọng tâm chính:Labor Solutions sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn hướng dữ liệu và tùy chỉnh theo nhu cầu, phát triển và tích hợp chính sách, thiết kế và thực hiện chương trình. Đội ngũ của chúng tôi có thể tùy chỉnh và cung cấp các khảo sát nhân viên toàn cầu, cung cấp chương trình Học trực tuyến theo nhu cầu cho quản lý nhà cung cấp, công nhân hoặc các bên liên quan khác trong chuỗi cung ứng của quý vị và nâng cao năng lực nội bộ.


Đội ngũ Labor Solutions sẽ chỉ ngừng lại ở cung cấp các giải pháp công nghệ mà còn đảm bảo triển khai thành công và bền vững thông qua các dịch vụ tư vấn nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện xây dựng hệ sinh thái xã hội.


Mục tiêu của chúng tôi là không chỉ giúp đáp ứng quy định của luật thẩm định tại công ty mà còn tác động đến sự thay đổi và cải thiện đời sống.


Nâng cao Dịchvụ Tư vấncủachúng tôi


Labor Solutions không ngừng phát triển chuyên môn bằng cách xây dựng một đội ngũ giàu kinh nghiệm. Zuzana Mocilenkova, gia nhập đội ngũ Labor Solutions vào năm 2022 với tư cách là Phó Chủ tịch Dịch vụ Tư vấn Thương hiệu, mang đến tầm nhìn và hiểu biết chuyên sâu về những thách thức mà các bên liên quan đến thương hiệu trong nội bộ phải đối mặt. Zuzana sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc giúp khách hàng nâng cao và xây dựng lại các sáng kiến bền vững nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về mặt luật pháp.


Ngoài ra, cô Mocilenkova cũng đã tham gia vào đội ngũ với tư cách là Giám đốc cấp cao Học Trực tuyến và Gắn kết người lao động,chuyên gia tư vấn khách hàng phục vụ tại Châu Âu và Châu Mỹ Latinh. Đội ngũ toàn cầu của chúng tôi luôn thích nghi sự thay đổi trong bản đồ chuỗi cung ứng.Đa dạnghóamốiquan hệđốitácvềgiớivà lao độngcưỡngbức


Trong năm 2022, Labor Solutions sẽ tiếp tục xây dựng quan hệ đối tác với các lãnh đạo trong ngành để hỗ trợ khách hàng tốt hơn và cung cấp các giải pháp toàn diện. Trong năm 2022, Labor Solutions sẽ tập trung nâng cao quy trình tuyển dụng có trách nhiệm và bình đẳng giới của chúng tôi.

Tại sao quan tâm đếnGiới?


Gần 190 triệu nữ giới làm việc trong chuỗi cung ứng toàn cầu, chiếm 41% lực lượng lao động nhưng tỷ lệ trong nhóm quản lý đang giảm dần.


Rất ít tiêu chuẩn và đánh giá ngành xem xét kỹ lưỡng tác động của điều kiện lao động, chuẩn mực văn hóa và căng thẳng đối với nữ giới ở nơi làm việc. Nữ giới tiếp tục chiếm thiểu số trong ban quản lý tại cơ sở, nhà cung cấp và công đoàn. Những ý kiến đóng góp giá trị liên tục không được lắng nghe, và trong nhiều trường hợp, họ thậm chí không bao giờ tham gia đưa ra quyết định.

Cần có sự thay đổi đáng kể và ở diện rộng để bảo vệ và thúc đẩy phát triển nữ giới trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Trong thập kỷ qua, các công cụ công nghệ của chúng tôi đã hỗ trợ nữ giới lên tiếng, cung cấp thông tin cho họ và cung cấp các công cụ giáo dục giúp nâng cao sự công bằng tại nơi làm việc. Năm 2022, đội ngũ Labor Solutions sẽ xây dựng dựa trên nhận thức này, bổ sung thêm các khóa đào tạo và hợp tác với các bên liên quan chính trong ngành để giúp các thương hiệu và nhà cung cấp cải thiện nơi làm việc cho nữ giới.


Là một tổ chức do nữ giới tự hào sáng lập, sở hữu và điều hành, Công ty Labor Solutions không ngừng nâng cao năng lực để phục vụ và hỗ trợ nữ giới trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tại sao cầntuyểndụngcótráchnhiệm?


Trong hai năm qua, COVID-19 đã phơi bày những rủi ro bổ sung cho 169 triệu người di cư quốc tế để làm việc. Ước tính 24.9 triệu người là nạn nhân của lao động cưỡng bức ; làm việc trái ý muốn của họ và bị đe dọa trừng phạt và mang nợ khổng lồ từ quá trình tuyển dụng của họ.


Chỉ thông qua gắn kết người lao động, người sử dụng lao động và các cơ quan mới có thể phòng chống tình trạng lao động cưỡng bức một cách hiệu quả. Trong năm 2022, Labor Solutions mong muốn hỗ trợ các thương hiệu, cơ quan và người sử dụng lao động xác định và ngăn chặn lao động cưỡng bức thông qua khảo sát người lao động, dịch vụ tư vấn, cơ chế khiếu nại và công cụ Học Trực tuyến.


Chúng tôi mong muốn tiếp tục đổi mới và phát triển vào năm 2022. Chúng tôi chân thành cảm ơn các thương hiệu, nhà cung cấp và các đối tác nhiều bên liên quan đã hỗ trợ để chúng tôi có được thành công như hôm nay.


Labor Solutions, một doanh nghiệp xã hội, tận dụng công nghệ để kết nối, gắn kếtgiáo dục người lao động xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt. Hơn một triệu rưỡi công nhân tại 25 quốc gia đã truy cập vào nền tảng gắn kết người lao động của Labor Solutions, WOVO.

Comments


bottom of page