top of page

WOVO có trong tay của nhiều công nhân hơn bất kỳ công cụ nào khác trong ngành: số liệu năm 2022

Đến cuối năm 2022, nhiều người lao động trên khắp thế giới cảm thấy được lắng nghe, giáo dục, bảo vệ và tôn trọng tại nơi làm việc của họ.


Labor Solutions hiện đang tích cực phục vụ hơn 1,5 triệu người lao động trên toàn cầu.

Công cụ của Labor Solutions mang giá trị độc đáo. Mô hình dịch vụ của chúng tôi là, sau khi được triển khai, nhân viên có quyền truy cập liên tục, không giới hạn vào các tính năng giúp họ được lắng nghe, trao quyền và cung cấp cho họ quyền truy cập thông tin quan trọng. Giờ đây, 1,5 triệu công nhân có quyền truy cập mang tính tích cực vào các công cụ của chúng tôi.


húng tôi có hơn 90% khách hàng quay lại hàng năm. Và vào năm 2022, phần lớn khách hàng của Labor Solutions đã tăng số lượng địa điểm và công nhân với WOVO . Kết quả là, nhiều người lao động cảm thấy được lắng nghe và được giáo dục, bảo vệ và tôn trọng tại nơi làm việc của họ.

Dưới đây là kết quả của chúng tôi từ năm 2022 bằng các con số:

  • Một triệu công nhân Dưới đây là kết quả của chúng tôi từ năm 2022 bằng các con số.

  • Gần 250.000 trường hợp của công nhân đã được đóng lại với tỷ lệ hài lòng là 88%. Nhờ các đối tác nhà máy và hỗ trợ tư vấn khách hàng, người lao động hài lòng với cách xử lý vụ việc, yên tâm rằng khi gặp vấn đề khác, họ có thể lên tiếng.

  • Nhà máy đã gửi gần 6.000 thông báo qua WOVO giúp người lao động được thông báo và cập nhật về nơi làm việc của họ.

  • Labor Solutions đã khảo sát hơn một triệu người lao động và thu thập gần 340.000 phản hồi trực tiếp từ người lao động, cho phép người lao động đưa ra phản hồi về nơi làm việc của họ và đóng góp vào việc cải tiến.


  • Trong năm 2022, người lao động đã hoàn thành gần 150.000 buổi học và hiểu rõ hơn quyền và trách nhiệm của mình, phát triển nghề nghiệp, cảm thấy an toàn và hạnh phúc hơn.

  • Labor Solutions đã phát hành 24 khóa học mới với các đối tác hàng đầu trong ngành, về các chủ đề bao gồm; Điều kiện làm việc công bằng, bình đẳng giới, tuyển dụng có trách nhiệm, đảm bảo người lao động và người quản lý biết các quyền và trách nhiệm của họ và có thể thúc đẩy nơi làm việc lành mạnh và an toàn hơn.


Trong năm 2022, các công cụ và chương trình tư vấn của WOVO đã cho phép khách hàng toàn cầu bắt đầu hành động dựa trên các giá trị về nhân quyền, nuôi dưỡng văn hóa lắng nghe người lao động, tăng cường quản lý nguồn nhân lực và mối liên kết với khách hàng tiêu dùng.


Chúng tôi tự hào về kết quả và sức ảnh hưởng tại địa phương, khuyến khích khách hàng tìm hiểu các nghiên cứu điển hình yêu thích của chúng tôi từ năm 2022 và xem cách WOVO có thể cải thiện kết quả cho các nhà cung cấp trên toàn cầu

.

Về giải Labor Solutions

Labor Solutions, một doanh nghiệp tập trung vào sự ảnh hưởng, tận dụng công nghệ để kết nối, thu hút giáo dục người lao động để xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt. Hơn một triệu rưỡi người lao động ở 25 quốc gia có đã truy cập vào nền tảng gắn kết người lao động của Labor Solutions, WOVO.

Yorumlar


bottom of page