top of page

Eastman Exports + Labor Solutions: Hỗ trợ Đời sống Công nhân tại Ấn Độ


Eastman Exports, nhà sản xuất hàng may mặc tại Ấn Độ, đã tích hợp các dịch vụ của Labor Solutions tại 10 cơ sở của mình để cung cấp cho người lao động công nghệ hỗ trợ Giáo dục, Kết nối và Gắn kết. Gần đây Eastman đã quyết định tập trung các nỗ lực vào công tác đảm bảo an toàn và gắn kết người lao động và xác định WOVO là trọng tâm cho chiến lược này.

Thỏa thuận này giúp kết nối ban quản lý và người lao động thông qua công cụ toàn diện hàng đầu của Labor Solutions, WOVO. WOVO cho phép người lao động tiếp cận chương trình đào tạo kỹ thuật số từ các đối tác, giao tiếp ẩn danh với người sử dụng lao động của họ, gửi báo cáo an toàn, xem phiếu lương và đóng góp ý kiến thông qua các khảo sát về người lao động. WOVO cung cấp một đường dây khiếu nại an toàn và ẩn danh cho người lao động, một nhiệm vụ quan trọng đối với các công ty theo một số luật thẩm định nhân quyền mới trên toàn cầu.


Bảng điều khiển WOVO cho phép đội ngũ Eastman Exports lưu trữ dữ liệu ẩn danh và an toàn để theo dõi xu hướng và xác định thách thức một cách nhanh chóng và trực tiếp từ người lao động. Công cụ này cũng cho phép các nhóm nhà máy thiết kế và triển khai ngay lập tức các khảo sát cho tất cả người lao động, phát sóng tin nhắn, phân phối bảng lương, chia sẻ tệp và gửi lời mời lịch cùng các tính năng khác.


Eastman Exports phục vụ cho các khách hàng toàn cầu bao gồm các thương hiệu may mặc toàn cầu, các cửa hàng và nhà bán lẻ hàng đầu. Là một nhà sản xuất nhạy bén, tập đoàn phải liên tục cải tiến chiến lược gắn kết lực lượng lao động của mình. Sử dụng WOVO hỗ trợ tập đoàn giáo dục, gắn kết và tương tác với lực lượng lao động trong thời gian thực.


Công ty Labor Solutions, một doanh nghiệp xã hội, sử dụng công nghệ để kết nối, gắn kết và giáo dục người lao động nhằm xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt. Hơn một triệu rưỡi người lao động tại 25 quốc gia có quyền truy cập vào nền tảng gắn kết người lao động của Labor Solutions, WOVO.

Kommentare


bottom of page