top of page

Cách một nhà máy hợp tác với Labor Solutions để cải thiện an toàn và an ninh cho người lao động nữ


Thực hiện một cuộc khảo sát mới chỉ là điểm khởi đầu. Các kết quả và phát hiện nên được sử dụng để hướng dẫn kế hoạch cải tiến nhằm đảm bảo ý kiến của người lao động được lắng nghe và xem xét. Labor Solutions không chỉ triển khai các cuộc khảo sát. Chuyên viên Tư vấn Khách hàng của chúng tôi cũng giúp bạn tìm hiểu kết quả và trang bị cho nhóm của bạn các công cụ để tạo và thực hiện một kế hoạch hành động. Tất cả có trong Chương trình Khảo sát Người lao động của Labor Solutions.


Tìm hiểu cách một nhà máy triển khai Khảo sát EWB (Employee Engagement Wellbeing Survey), phát hiện ra những lo ngại về sự an toàn của lao động nữ và sau đó làm việc với Labor Solutions để hỗ trợ và bảo vệ người lao động đồng thời giảm quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Khi nhà máy tiến hành EWB lần nữa sau 6 tháng kể từ lần đầu tiên, họ nhận thấy rằng những lo ngại về an toàn đã giảm đi 45%.


Nghiên cứu trường hợp này xem xét cách một nhà máy từ Trung Quốc, với sự hỗ trợ của Chuyên gia Tư vấn Khách hàng của Labor Solutions, đã hành động như thế nào dựa trên kết quả khảo sát và trả lời phản hồi của người lao động về quấy rối tình dục


Bối cảnh:

KhảosátvềMứcđộgắnkếtvàPhúclợiNgườilaođộng (EWB) của Nike ngày càng được các thương hiệu và nhà cung cấp sử dụng để hiểu rõ hơn về kinh nghiệm của người lao động và xác định các vấn đề để tập trung sự chú ý và nguồn lực. Cuộc khảo sát cho phép các thương hiệu và nhà máy dễ dàng xác định điểm mạnh và cơ hội cải tiến, bằng cách cung cấp điểm cho từng câu hỏi và chỉ số. Các chỉ số bao gồm các chủ đề như Xây dựng kỹ năng, Tuyển dụng, Quấy rối, Kết nối xã hội, Giao tiếp, Căng thẳng và hơn thế nữa.


Các khảo sát về người lao động đã được chứng minh là công cụ thành công để hiểu rõ hơn nhu cầu của người lao động, nhưng thường thì Labor Solutions nhận thấy việc giải thích dữ liệu và theo dõi là thách thức hơn đối với các nhóm quản lý. Hiểu nhu cầu của nhân viên là quan trọng nhưng hành động dựa trên phản hồi và thực hiện các cải tiến là chìa khóa để cải thiện mức độ gắn kết.


Để hỗ trợ các nhóm quản lý sử dụng khảo sát để thúc đẩy sự thay đổi, ngoài việc chuẩn bị và triển khai khảo sát, Labor Soluions hiện cung cấp dịch vụ tư vấn để giúp các nhà máy hiểu kết quả, xác định các bước tiếp theo, tạo và thực hiện các Kế hoạch Hành động Khắc phục (CAP).


Nghiên cứu trường hợp này xem xét cách một nhà máy từ Trung Quốc, với sự hỗ trợ của Chuyên viên Tư vấn Khách hàng của Labor Solutions, đã hành động như thế nào dựa trên kết quả khảo sát và trả lời phản hồi của người lao động về quấy rối tình dục.


Nhà máy đã tiến hành khảo sát người lao động EWB và phát hiện ra 60% người tham gia khảo sát lo ngại về Quấy rối tình dục tại nơi làm việc và trong số đó 80% chưa nói về mối quan ngại của họ với bất kỳ ai. Ban quản lý, chưa bao giờ nghe những khiếu nại như này trước đây, đã ngạc nhiên trước kết quả và mong muốn tìm hiểu thêm. Nhưng họ có nhiều khó khăn để tìm cách bắt đầu, vì vậy họ quyết định thuê đội ngũ Chuyên viên Tư vấn Khách hàng tại Labor Solutions.


Giải pháp:

Khóa đào tạo cũng cung cấp một cấu trúc để các nhóm quản lý hiểu rõ hơn về nguyên nhân gốc rễ của kết quả, đòi hỏi ban lãnh đạo phải xem xét nhiều khía cạnh của vấn đề, chẳng hạn như các chính sách và thủ tục hiện có (hoặc không hiện có), khả năng thực hiện các chính sách và thủ tục (có ai được chỉ định để quản lý quy trình không) và nhà máy đã và hiện có các khóa đào tạo cho quản lý và công nhân về vấn đề mục tiêu. Nội dung dẫn đến một quá trình xem xét nội bộ. Chuyên viên Tư vấn Khách hàng của Labor Solutions đã giúp ban quản lý nhanh chóng sàng lọc thông tin chính từ một số điểm dữ liệu và xác định các lĩnh vực cần tìm hiểu sâu hơn. Quấy rối Tình dục được xác định là một lĩnh vực cần cải thiện.


Khóa đào tạo cũng cung cấp cấu trúc để các nhóm quản lý hiểu rõ hơn về nguyên nhân gốc rễ của kết quả, đòi hỏi ban lãnh đạo phải xem xét nhiều khía cạnh của vấn đề, chẳng hạn như các chính sách và thủ tục hiện có (hoặc không hiện có), khả năng thực hiện các chính sách và thủ tục (có ai được chỉ định để quản lý quy trình không) và nhà máy đã và hiện có các khóa đào tạo cho quản lý và công nhân về vấn đề mục tiêu. Nội dung dẫn đến một quá trình xem xét nội bộ.


Đôi khi, khi nguyên nhân gốc rễ không rõ ràng, các Chuyên viên Tư vấn Khách hàng khuyến khích các nhà máy tiến hành Thảo luận Nhóm Tập trung (FGD) để có thêm thông tin chi tiết từ người lao động.


Dựa trên hướng dẫn của Labor Solutions, nhà máy này đã tiến hành quy trình đánh giá nội bộ và mời Labor Solutions tổ chức FGD để thu thập thêm phản hồi của người lao động.


Nhà máy không thiếu các chính sách quấy rối tình dục toàn diện hoặc người phụ trách. Tuy nhiên, quá trình này không hiệu quả, người lao động cảm thấy không an toàn nhưng chọn không báo cáo thông qua các quy trình thông thường. FGD đã phát hiện ra rằng các công nhân nữ đã bị một nhóm người bên ngoài nhà máy quấy rối bằng lời nói trên đường trở về ký túc xá cạnh khu nhà máy. Mặc dù cảm thấy không an toàn, người lao động vẫn do dự khi nói chuyện với ban quản lý vì họ thiếu một công cụ phản hồi ẩn danh (cho đến khi khảo sát) và họ cảm thấy chủ đề là xấu hổ và tính nhạy cảm của chủ đề.


Rõ ràng là nhà máy cần hỗ trợ bảo vệ người lao động nữ bằng cách giải quyết vấn đề an toàn của họ trong quá trình đi làm và cung cấp các công cụ để công nhân báo cáo vấn đề ẩn danh và ngay lập tức, thay vì chờ đợi một cuộc khảo sát hàng năm. Sử dụng mẫu kế hoạch hành động do Labor Solutions cung cấp, nhà máy đã thiết lập một kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để giải quyết vấn đề, bao gồm các hạng mục hành động, nhân viên phụ trách và cách lập kế hoạch giám sát tiến độ. Kế hoạch ngắn hạn bao gồm cung cấp dịch vụ đưa đón người lao động trở về ký túc xá, tránh sắp xếp ca đêm cho công nhân nữ và làm việc với chính quyền địa phương để cung cấp giám sát bổ sung xung quanh khu vực. Kế hoạch dài hạn là cung cấp đào tạo về nhận thức quấy rối tình dục cho người lao động và thiết lập một kênh khiếu nại ẩn danh. Nhà máy đã nhanh chóng đưa kế hoạch vào thực hiện và sử dụng mẫu theo dõi kết quả giám sát để theo dõi với nhân sự phụ trách.


Kết quả:

Nhà máy đã tiến hành một cuộc khảo sát khác của EWB sáu tháng sau khi kế hoạch được thực hiện. Tỷ lệ công nhân báo cáo về quấy rối tình dục và lo ngại về an toàn đã giảm từ 45% xuống còn 15%, với phần lớn công nhân cho biết hiện họ báo cáo bất kỳ vấn đề nào ngay lập tức thông qua đường dây khiếu nại ẩn danh. Mặc dù, ban lãnh đạo rõ ràng muốn tất cả người lao động luôn cảm thấy an toàn, họ tự hào về những kết quả này và tiếp tục nỗ lực để đảm bảo lạm dụng không phải là vấn đề mà người lao động trong hoặc ngoài nhà máy phải đối mặt.


Comments


bottom of page