top of page

Nghiên cứu Trường hợp: Hơn 75% công nhân quay trở lại nhà máy có WOVO sau khi nhà máy đóng cửa

Đã cập nhật: 6 thg 12, 2022

Sau gần 4 tháng đóng cửa, các nhà máy tại Việt Nam chật vật mở cửa trở lại hoạt động sản xuất. Chỉ một tháng sau khi chính phủ cho phép các nhà máy mở cửa trở lại, các quan chức báo cáo chỉ có 46% lực lượng lao động trước đại dịch đã quay trở lại các khu công nghiệp , nhà máy, mà trong các khu công nghiệp đó, nhà máy đang sử dụng WOVO, đạt gần 100%

Ảnh được phép của ILO Châu Á - Thái Bình Dương


Lo lắng khi trở lại làm việc, nhiều công nhân vẫn chưa được tiêm chủng + bị cô lập

Vào tháng 10 năm 2021, chính phủ Việt Nam đã dỡ bỏ các biện pháp phòng chống COVID nghiêm ngặt, điều này cho phép các nhà máy mở cửa trở lại với điều kiện người lao động trở lại làm việc đã được tiêm vắc xin. Tuy nhiên, với chỉ 29% tổng người lao động được tiêm chủng, đây là một nhiệm vụ đầy thách thức.

Trong khi hầu hết các nhà máy gặp khó khăn trong việc giao tiếp với người lao động bên ngoài và hỗ trợ tiêm chủng và quá trình trở lại làm việc, các nhà máy có WOVO có thể liên lạc trực tiếp với người lao động, bất kể họ ở đâu nhằm hỗ trợ và đưa họ trở lại làm việc nhanh hơn.


Kết quả cho thấy, đến tháng 11, trong khi các quan chức chính phủ cho biết chỉ có 54% công nhân đã quay trở lại các khu công nghiệp thì tại các khu công nghiệp tương tự, các nhà máy sử dụng WOVO cho biết 95% công nhân của họ đã trở lại.


Nghiên cứu điển hình này giúp chúng ta hiểu hơn cách một nhà máy giày với hơn 11.000 người lao động mở cửa trở lại thành công và giải quyết những thách thức của người lao động trên quy mô lớn bằng cách sử dụng WOVO.

Quan ngại của Người lao động

Việc đóng cửa nhà máy dẫn đến khó khăn lớn về kinh tế cho người lao động. Nhiều người lao động lo lắng và muốn trở lại, nhưng họ bị cô lập ở quê nhà, chưa thể tiếp cận vắc-xin và do đó không thể trở lại làm việc.

Kết quả cho thấy, các nhà máy ở Việt Nam có WOVO đã nhận được lượng tin nhắn từ người lao động tăng lên đáng kể. 70% tin nhắn vào cuối năm 2021 là từ những người lao động quan tâm về cách để họ tiếp cận vắc xin cùng với trợ cấp từ chính phủ và nhà máy cho những ngày làm việc nghỉ do cách ly.

WOVO đã giúp các nhà máy kết nối với những người lao động chưa trở lại làm việc, phổ biến thông tin cho tất cả người lao động dù họ đang ở đâu và nhanh chóng đánh giá xem nơi nào cần hỗ trợ thêm.

Thông báo, phản hồi + Hỗ trợ người lao động

Nhà máy nhận thấy có một số vấn đề nghiêm trọng mà người lao động khi trở lại làm việc phải đối mặt và vì vậy đã thành lập một nhóm chuyên phản hồi thắc mắc của người lao động + giải quyết các vấn đề trong vòng 24 giờ.

Sử dụng tính năng thông báo công ty của WOVO, ban quản lý nhà máy có thể thông báo kịp thời cho người lao động về các cập nhật từ Chính phủ và nhà máy liên quan đến các khoản trợ cấp và các yêu cầu về thủ tục giấy tờ.

Làm việc với Đại diện Người lao động để Giúp đỡ Nhu cầu Tài chính + Chi trả cho Ngày Công bị vắng do COVID

Hầu hết người lao động lo ngại sẽ bị mất thu nhập trong quá trình đóng cửa do COVID của nhà máy. Ban lãnh đạo đồng cảm và thấu hiểu mối quan tâm này, nhưng cũng đã phải đối mặt với thiệt hại đáng kể trong quá trình đóng cửa, ban lãnh đạo vẫn muốn hỗ trợ người lao động. Họ đã thiết lập một cuộc họp ba bên, bao gồm ban quản lý nhà máy, công nhân và đại diện công đoàn để thảo luận về việc điều chỉnh lương và trợ cấp bổ sung.

Nhà máy sau đó đã sử dụng WOVO để thông báo những thay đổi. Điều này giúp trấn an những người lao động đang lo lắng về việc quay trở lại rằng nhu cầu của họ sẽ được đáp ứng.

Sử dụng tính năng Khảo sát công nhân để hiểu rõ hơn nhu cầu của người lao động

Sử dụng Khảo sát công nhân của WOVO, ban lãnh đạo đã gửi khảo sát để hiểu tình trạng tiêm chủng, sức khỏe chung của người lao động và kế hoạch quay trở lại nhà máy. Sau khảo sát, ban quản lý đã có thể:

  • Lập kế hoạch tốt hơn cho sản xuất và tính toán chi trả tiền công

  • Hỗ trợ người lao động chưa tiêm vắc xin tiêm vắc xin.

Giúp người lao động tiếp cận với vắc xin

Để hỗ trợ người lao động trở lại làm việc, nhà máy đã liên hệ với các trung tâm y tế địa phương và bố trí lịch tiêm phòng cho người lao động không thể tiếp cận vắc-xin tại quê nhà.

Kết quả là 95% công nhân đã được tiêm phòng đầy đủ và 80% được tiêm mũi thứ 4, giúp họ trở lại làm việc nhanh hơn + an toàn hơn.


Đôi bên cùng có lợi. Kết quả cải thiện rõ ràng cho người lao động + Lợi nhuận tài chính rõ ràng cho các nhà máy.

Các nhà máy sử dụng WOVO có thể đảm bảo an toàn cho người lao động, giải quyết quan ngại về tài chính và hỗ trợ người lao động trở lại làm việc nhanh hơn. Người lao động cảm thấy được lắng nghe, ủng hộ và gắn kết. Các nhà máy có WOVO đã có thể quay trở lại mức sản xuất trước đại dịch và đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhanh hơn.


Comments


bottom of page