top of page

Làm thế nào để tạo ra một doanh nghiệp tốt- Khóa học Trực tuyến


Ảnh được phép của Good Business LabƯu tiên phúc lợi của người lao động là bước đầu tiên để kinh doanh thành công. Ưu tiên phúc lợi của người lao động không chỉ là một việc làm tốt - hay đạo đức - nên làm, mà vì nó có ý nghĩa trong kinh doanh.


Một lực lượng lao động hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn là một lực lượng lao động có năng suất nhiều hơn. Một lực lượng lao động hiệu quả có nhiều khả năng tham gia tích cực, thực hiện công việc tốt nhất của họ và tăng thêm giá trị cho tổ chức.


Rất tiếc là việc đầu tư vào vấn đề an sinh của người lao động không đơn giản như vậy.

Hãy tìm hiểu cách giải quyết các vấn đề nảy sinh khi doanh nghiệp không coi trọng phúc lợi của người lao động và thảo luận tại sao việc lắng nghe người lao động lại quan trọng trong thế giới kinh doanh trong khóa học “Cách tạo ra một doanh nghiệp tốt”.


Giáo sư Tiến sĩ Achyuta Adhvaryu của Trường Đại học Michigan, Stephen M. Ross, người đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận nghiên cứu Good Business Lab, sẽ hướng dẫn bạn trong suốt khóa học và chia sẻ cách can thiệp dựa trên nghiên cứu có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và người lao động.

Các nhà lãnh đạo từ học viện, nghiên cứu, doanh nghiệp và bản thân người lao động (bao gồm cả Giám đốc điều hành Elena Fanjul-Debnam của Labor Solutions chia sẻ về công việc của chúng tôi với Shahi Exports Pvt Ltd, The Children’s Place và Good Business Lab) chia sẻ quan điểm của họ cùng với nghiên cứu học thuật để giúp bạn thiết kế một kế hoạch an sinh riêng dành cho công nhân của bạn.

Bắt đầu tại https://myumi.ch/XV5Zq.

Xem trước khóa học tại đây:Comments


bottom of page